Документи МОН України

Вставте будь ласка документи

№ з/пДокументи МОН УкраїниПосилання
1Наказ «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки) від 30.05.2006 № 419https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0711-06#Text
2Нормативно-правова база МОН Україниhttps://mon.gov.ua/ua/npa
3Наказ МОН України «Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2022 р. за № 437/37773 від 26.03.2022 № 273https://ips.ligazakon.net/document/RE37773?an=2
4Наказ МОН України «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах  воєнного стану в Україні» від 28.03.2022 № 274https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0274729-22#Text
5Наказ МОН України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року» від 01.04.2022 № 290https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0290729-22
6Лист МОН України «Про збереження місця навчання» від 17.03.2022 № 1/3479-22http://www.nmc.od.ua/?p=17313
7Лист МОН України «Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій» (для педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти) від 04.04.2022 №1/3872-22https://mon.gov.ua/ua/news/metodichni-rekomendaciyi-persha-psihologichna-dopomoga-algoritm-dij
8Лист МОН України «Щодо закінчення навчального року в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» від 07.04.2022 № 1/3952-22https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zakinchennya-navchalnogo-roku-v-zakladah-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti