Атестація керівних кадрів та педагогічних працівників, підвищення кваліфікації та стажування

Назва Дата і номер Режим доступу
Закон України
Про освіту від 05.09.2017
№ 2145
https://zakon.rada.gov.ua
Про повну загальну
середню освіту
від 06.01.2020
№ 463
https://zakon.rada.gov.ua
Про професійну
(професійно-технічну) освіту
від 10.02.1998
№ 103/98
https://zakon.rada.gov.ua
Постанови Кабінету Міністрів України
Деякі питання підвищення
кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних
працівників
від 21.08.2019
№ 800
https://zakon.rada.gov.ua
Про затвердження переліку
кваліфікаційних категорій і
педагогічних звань
педагогічних працівників та
порядку їх присвоєння
від 23.12.2015
№ 1109
https://zakon.rada.gov.ua
Накази Міністерства освіти і науки України
Про затвердження Типового
положення про атестацію
педагогічних працівників
від 06.10.2010
№ 930
https://zakon.rada.gov.ua
Про порядок підвищення
кваліфікації педагогічних
працівників професійно-
технічних навчальних
закладів
від 30.04.2014
№ 535
https://zakon.rada.gov.ua
Про затвердження переліку
закладів професійної
(професійно-технічної) освіти
для організації стажування …
від 20.08.2019
№ 1133
https://zakon.rada.gov.ua