Виховна робота

Нормативно-правові акти

Назва Дата і номер Режим доступу
Закон України
Закон України «Прозабезпечення
організаційно-правових
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування»
від 13.01.2005

№ 2342-IV

https://zakon.rada.gov.ua
Постанови Кабінету Міністрів України
Питання стипендіального забезпечення від 12.07.2004
№ 882
https://zakon.rada.gov.ua
Про поліпшення виховання, навчання,
соціального захисту та матеріального
забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування
від 05.04.1994
№ 226
https://zakon.rada.gov.ua
Про затвердження Порядку надання послуг з
харчування дітей у дошкільних, учнів у
загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах, операції з надання яких
звільняються від обкладення податком на
додану вартість
від 02.02.2011
№ 116
https://zakon.rada.gov.ua
Про затвердження Порядку забезпечення
гуртожитками осіб, які здобувають освіту в
закладах професійної (професійно-технічної)
освіти
від 17.04.2019
№ 331
https://zakon.rada.gov.ua
Накази центральних органів виконавчої влади України
Про затвердження Порядку організації
харчування дітей у навчальних та
оздоровчих закладах
Наказ МОЗ України та МОН України
від 01.06.2005
№ 242/329
https://zakon.rada.gov.ua
Про затвердження Типових правил
прийому до закладів професійної
(професійно-технічної) освіти України
Наказ МОН України
від 14.05.2013
№ 499
https://zakon.rada.gov.ua
Про затвердження Положення про
психологічну службу у системі
освіти України
Наказ МОН України
від 22.05.2018
№ 509
https://zakon.rada.gov.ua

«ПЕРША ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА: ПОСІБНИК ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ НА МІСЦЯХ»

Цей посібник, схвалений багатьма міжнародними організаціями, відображає новітні наукові дані та загальну думку міжнародної професійної спільноти щодо надання підтримки людям одразу після надзвичайно стресових подій. Він призначений тим, хто має можливість надавати допомогу людям, які пережили надзвичайно стресову ситуацію. У посібнику описана процедура надання людям підтримки з повагою до їхньої гідності, культури та можливостей. Посібник також надає інформацію про те, як починати діяти в новій ситуації безпечно для себе та інших і не завдавати своїми діями шкоди.

Завантажити посібник можна за посиланням:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44615/9786176150787-ukr.pdf?sequence=72

«ПЕРША ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА: ПОСІБНИК ФАСИЛІТАТОРА З ОРІЄНТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА МІСЦЯХ»

Цей посібник призначений для проведення орієнтації помічників у сфері надання першої психологічної допомоги (ППД) людям, які пережили серйозну кризову подію. ППД передбачає надання людям у стані дистресу гуманної, підтримуючої та практичної допомоги з повагою до їхньої гідності, культури і можливостей.

Цей посібник фасилітатора слід використовувати разом з виданням «Перша психологічна допомога: посібник для працівників на місцях» (Всесвітня Організація Охорони Здоров’я, War Trauma Foundation, World Vision International, 2011).

Завантажити посібник можна за посиланням:https://app.mhpss.net/?get=245/psychological-first-aid_facilitators-manual-for-orienting-field-workers_ukrainian_e-version.pdf

ОНЛАЙН-ВИДАННЯ «ПЕРША ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА»

Видання адресоване не тільки психологам та соціальним працівникам, але й усім, хто може стикатися з надзвичайними ситуаціями, стихійними лихами та катастрофами або іншими масовими трагедіями: працівникам служби з надзвичайних ситуацій, лікарям, військовослужбовцям, волонтерам та багатьом іншим.

Завантажити онлайн-видання можна за посиланням: http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/persha_pcychologichna_dopomoga_2015_online.pdf

ПОСІБНИК «ЩО ТАКЕ ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД (ПТСР)»

Цей посібник допоможе вам зрозуміти: 

  • Що таке посттравматичний стресовий розлад.  
  • Чому може не стати краще без допомоги.  

Методи лікування посттравматичного стресового розладу.

Завантажити посібник можна за посиланням:

https://www.psychologytools.com/assets/ukraine/understanding_post_traumatic_stress_disorder_ptsd_uk.pdf

ПОСІБНИК «РОЗМОВИ ПРО ВІЙНУ»

Асоціація психологів Португалії презентувала посібник «Розмови про війну» для батьків, опікунів дітей та молоді.

У посібнику можна знайти відповіді на питання:

  • Чому важливо говорити про війну?
  • Чи не почуватимуться діти ще більш переляканими, якщо ми говоритимемо про війну?
  • Як нам слід говорити про війну?

Як ми можемо скористатись війною, щоб навчати про ненасильство та будувати мир?

Завантажити посібник можна за посиланням:

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_perguntas_respostas_guerra_uc.pdf

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК «ДОСВІД НАДАННЯ ДОПОМОГИ ДІТЯМ І СІМ’ЯМ – ЖЕРТВАМ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ»

Практичний посібник містить матеріали для роботи практичного психолога, соціального педагога з учасниками освітнього процесу в умовах проведення воєнних дій. Проаналізовано теоретичні аспекти психологічної травми, її ознак, чинників, котрі посилюють негативний вплив травмуючих факторів. Практичність посібника полягає у включенні до змісту тренінгових занять, окремих вправ, технологій, які можуть бути застосовані у практичній діяльності вказаних спеціалістів. Практичний посібник рекомендовано практичним психологам, соціальним педагогам, студентам відповідних кваліфікацій.

Завантажити посібник можна за посиланням:

https://lib.iitta.gov.ua/709040/1/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A1%D0%96%D0%9E_2017.pdf?fbclid=IwAR0lFudyiC8jyqwI75mKkX_MCtrgCjtXe8JxvGcyFdvxs2Vl9vyCR1VaNaE

ПОСІБНИК «ВАЖЛИВІ НАВИЧКИ В ПЕРІОДИ СТРЕСУ: ІЛЮСТРОВАНЕ КЕРІВНИЦТВО»

«Важливі навички в періоди стресу» – це посібник Всесвітньої організації охорони здоров’я з управління стресом, розроблений для того, щоб навчити людей краще справлятися з несприятливими обставинами. Це ілюстроване керівництво підтримує впровадження рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я з управління стресом.

Цей посібник призначений для тих, хто перебуває у стані стресу: від батьків та осіб, що забезпечують догляд за іншими, до фахівців сфери охорони здоров’я, які працюють у небезпечних ситуаціях. Він призначений для людей, які тікають від війни, втрачаючи все, що було надбано, так і для добре захищених людей, які живуть в мирних громадах.

Завантажити посібник можна за посиланням:

file://C:/Users/13/AppData/Local/Temp/WHO-EURO-2021-361-40096-56774-ukr.pdf

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ПЕРША ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА. АЛГОРИТМ ДІЙ»

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/3872-22 від 04.04.2022 «Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій»

Завантажити лист можна за посиланням:

https://mon.gov.ua/ua/news/metodichni-rekomendaciyi-persha-psihologichna-dopomoga-algoritm-dij

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ТА РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ ЖОРСТОКОГО ПОВОЖДЕННЯ З ДІТЬМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

В умовах воєнного стану в Україні, масової евакуації та переміщення дітей, сімей з дітьми з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії, значно зростає загроза життю та здоров’ю дітей, а також ризик вчинення різних форм жорстокого поводження з ними, адміністративних чи кримінальних правопорушень по відношенню до дітей. «Рекомендації щодо виявлення та реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми в умовах воєнного стану» розроблені Міністерством соціальної політики України, Міністерством внутрішніх справ України у співпраці з ЮНІСЕФ Україна.

Завантажити рекомендації можна за посиланням:

https://www.unicef.org/ukraine/documents/child-abuse-in-martial-law

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК «КОНСУЛЬТУВАННЯ В СИСТЕМІ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ І СІМ’ЯМ, ЩО ОПИНИЛИСЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ»

У виданні висвітлено широке коло питань пов’язаних з організацією та здійсненням процесу консультування дітей та сімей, які зазнали травматичного досвіду. Запропоновані процедури і техніки консультування та корекційної роботи науково обґрунтовані, визнані сучасними вітчизняними та зарубіжними психологами-практиками. Посібник рекомендовано для практичних психологів, соціальних педагогів, соціальних працівників, студентів відповідних кваліфікацій.

Завантажити практичний посібник можна за посиланням:

https://lib.iitta.gov.ua/718798/1/Konsultuvannya_2019.pdf?fbclid=IwAR3c7Le31b0wLT3xkbS3clVSbrksO8WZuE3vh31bH0pMTrBzEfVgn5sRwmI

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК «СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ»

Видання містить аналіз становища сімей з дітьми в Україні в умовах військового конфлікту; опис міжнародного та вітчизняного досвіду соціально-педагогічної та психологічної роботи в такій ситуації; теоретичні та методичні матеріали з надання психологічної допомоги постраждалим унаслідок масових зіткнень і бойових дій, вимушеним переселенцям, особливо дітям; аналіз змісту, концепцій і стратегій соціально-педагогічної роботи в період конфлікту, а також методичні рекомендації та розробки для педагогічних працівників, психологів, інших фахівців, які працюють із сім’ями, що постраждали внаслідок конфлікту.

Для класних керівників, соціальних педагогів, практичних психологів, педагогічних і соціальних працівників, студентів вищих закладів освіти педагогічного та соціального профілю, фахівців громадських організацій, широкого кола громадськості.

Завантажити навчально-методичний посібник можна за посиланням:

https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2963/1/simyi%20z%20ditmy%20v%20period%20viysk%20konfliktu.pdf?fbclid=IwAR3gygVeGM7V2peMrCDVOwuHHqBJfek4KZ2amqTyfJifd-BxncOXXatPTsw

https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2963/1/simyi%20z%20ditmy%20v%20period%20viysk%20konfliktu.pdf?fbclid=IwAR3gygVeGM7V2peMrCDVOwuHHqBJfek4KZ2amqTyfJifd-BxncOXXatPTsw