03 листопада 2022 року в онлайн-режимі на базі ДНЗ «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва» відбулась міська методична секція педагогічних працівників професій легкої, поліграфічної промисловості та сфери послуг закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва на тему: «Шляхи підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників професій сфери послуг відповідно до умов сучасного ринку праці».

03 листопада 2022 року в онлайн-режимі на базі ДНЗ «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва» відбулась міська методична секція педагогічних працівників професій легкої, поліграфічної промисловості та сфери послуг закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва на тему: «Шляхи підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників професій сфери послуг відповідно до умов сучасного ринку праці».

У роботі секції взяла участь Ірина Савченко, кандидат педагогічних наук, учений секретар Національного центру «Мала академія наук України», яка розповіла про планування професійної кар’єри здобувачів освіти та сучасні вимоги професійного середовища до кваліфікованого робітника на ринку праці.

Цікавим і змістовним був виступ методиста ДНЗ «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва» Оксани Сергієнко на тему: «Модернізація ресурсних можливостей закладу професійної (професійно-технічної) освіти та залучення соціальних партнерів для забезпечення якісної професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників».

Про використання сучасних освітніх та педагогічних інновацій на уроках теоретичного навчання розповіла викладач професійно-теоретичної підготовки закладу освіти Світлана Кандзера.

Для учасників секції майстром виробничого навчання Ольгою Бабич проведено майстер-клас (відеоролик) «Створення іміджу сучасного працівника сфери послуг».