04 травня 2023 року Навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у м.Києві проведено засідання Науково-методичної ради

04 травня 2023 року Навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у м. Києві проведено засідання Науково-методичної ради.

На розгляд винесено питання:

1. Про розгляд та схвалення тестових завдань для проведення комп’ютерного онлайн-тестування теоретичної підготовки випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва у 2023 році.

2. Презентація методичних рекомендацій щодо розроблення та використання тестових завдань у процесі поточного та підсумкового контролю знань здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва.

3. Презентація методичних рекомендацій щодо розроблення Робочих навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників та Навчальних планів для підготовки фахових молодших бакалаврів закладами професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва.

4. Презентація методичних рекомендацій щодо оформлення кабінетів з навчальних предметів загальноосвітньої підготовки в закладах професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва.

5. Презентація методичної розробки: «Цифрові опорні конспекти до уроків астрономії».

В засіданні Науково-методичної ради та обговоренні взяли участь науковці: Віктор Паржницький; кандидат педагогічних наук, начальник відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти;

Світлана Кравець, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України;

Ірина Савченко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Національного центру «Мала академія наук України».

Тестові завдання та рукописи були одностайно схвалені та рекомендовані до використання в освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва.