Публічна інформація

Порядок дій працівниками НМК ПТО у м. Києві у разі оголошення сигналу “Увага всім!” “Повітряна тривога”

https://drive.google.com/file/d/1bRYqUwjhrg8e4LvWTmktvEMP2_y6iQZH/view?usp=drive_link

Штатний розпис

https://drive.google.com/file/d/1ZZP2DN9NBXtVvT7Ea-Cb4gbaqBCp_Trr/view?usp=drive_link

22 січня 2024 року відбулись збори трудового колективу Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві

На засіданні розглянуто 4 питання порядку денного. Присутні заслухали звіт М.Г. Натеси, директора Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві, щодо виконання умов колективного договору за 2023 рік. Протягом звітного періоду всі пункти колективного договору виконані в повному обсязі.Учасники зборів заслухали звіт В.В. Буйновського, голови трудового колективу, який прозвітувався про виконання задач, поставлених на звітній період та своєчасності виконання умов колективного договору.Колективом Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві розглянуто та затверджено колективний договір на 2024-2027 роки, Правила внутрішнього трудового розпорядку та додатки до колективного договору. Також обрано та затверджено склад комісії по трудових спорах Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві на 2024 рік.

https://drive.google.com/file/d/168XKpMXmTLJOSvE12qaQnob7QCQHzkOW/view?usp=drive_link

Наказ про затвердження Статуту Навчально-методичного кабінету у м. Києві № 815 від 14.07.2021 р.

https://drive.google.com/file/d/1eFAmvIqO94KJmIxbD80RzDh_Xpv2VleO/view?usp=drive_link

Статут Навчально-методичного кабінету у м. Києві

https://drive.google.com/file/d/1Cyp5dObdQLL1rPTNCjbYWz41PIipTkr4/view?usp=drive_link

Перелік платних послуг у сфері освітньої діяльності, які надаються Навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у м. Києві

З організації заходів, пов’язаних з ліцензуванням закладів
професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від типу
і форми власності, у тому числі організацій, підприємств,
установ:

 1. Надання інформації щодо порядку виконання діючих нормативно-правових актів провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.
 2. Надання консультацій щодо виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.
 3. Надання консультацій щодо виконання вимог державних стандартів із забезпечення професійної (професійно- технічної підготовки) за відповідними професіями та рівнями кваліфікації (щодо навчально-матеріальної бази, змісту освіти тощо).
 4. Надання консультацій щодо підбору документів та наповненості ліцензійної справи:
  • надання електронної версії зразків оформлення
   документів разом з методичними рекомендаціями;
  • методичне супроводження підготовки документів.

З організації заходів, пов’язаних з атестацією закладів
професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від типу
і форми власності, у тому числі структурних підрозділів
організацій, підприємств, установ

 1. Надання інформації щодо виконання діючих нормативно-правових актів провадження освітньої діяльності у сферіпрофесійної (професійно-технічної) освіти.
 2. Надання консультацій щодо нормативно-правового забезпечення атестації закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 3. Надання консультативної допомоги щодо виконання вимог нормативно-правових актів для викладачів та майстрів (інструкторів) виробничого навчання.
 4. Надання консультацій щодо виконання вимог державних стандартів для забезпечення професійної (професійно-технічної) освіти за професіями та рівнями кваліфікації (щодо навчально-матеріальної бази, змісту освіти тощо).
 5. Надання консультативної допомоги щодо розробки комплексних кваліфікаційних завдань, комплекснихконтрольних робіт для проведення самоаналізу, атестаційної експертизи.
 6. Надання консультативної допомоги в організації та проведенні самоаналізу освітньої діяльності.
 7. Методичний супровід підготовки документів атестаційної експертизи до засідання експертної ради
 8. Надання консультацій щодо підбору документів та наповненості атестаційної справи:
  • надання електронної версії зразків оформлення документів разом з методичними рекомендаціями;
  • підбір документів, перевірка, коригування, методичний супровід протягом проведення атестаційної експертизи.

З організації заходів, пов’язаних з ліцензуванням закладів
професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від типу
і форми власності, у тому числі організацій, підприємств,
установ

 1. Проведення семінарів (курсів) за темами:
  • актуальні проблеми та підвищення педагогічної майстерності з урахуванням сучасних педагогічних технологій
  • психологія педагогічної діяльності
  • сучасні методики професійного навчання
  • нормативно-правові акти професійної (професійно-технічної) освіти
 2. Оформлення та видача документа про результати навчання

З організації заходів, пов’язаних з ліцензуванням закладів
професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від типу
і форми власності, у тому числі організацій, підприємств,
установ

 1. Надання інформації щодо порядку виконання діючих нормативно-правових актів провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.
 2. Надання консультацій щодо виконання вимог державних стандартів із забезпечення професійної (професійно- технічної підготовки) за відповідними професіями та рівнями кваліфікації.
 3. Надання електронної версії зразків оформлення навчально- методичної документації разом з методичними рекомендаціями.
 4. Надання консультацій щодо розробки навчально-методичного забезпечення відповідних професій.
 5. Надання консультацій щодо розробки робочих навчальних планів за професіями та рівнями кваліфікації відповідно до вимог державних стандартів П(ПТ)О і Типової базисної структури підготовки кваліфікованих робітників щодо:
  • врахування структурно-логічних схем підготовки кваліфікованих робітників;
  • переліку нормативних і варіативних навчальних предметів, послідовність їх вивчення;
  • планування освітнього процесу та розподілу годин на загальнопрофесійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовки;
  • конкретних форм проведення занять;
  • графіку навчального процесу та зведених даних за бюджетом часу;
  • форми проведення проміжного, підсумкового контролю та державної кваліфікаційної атестації;
  • наявності необхідних лабораторій, майстерень, кабінетів для певних професій.

ЗВІТ ДИРЕКТОРА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У М. КИЄВІ НАТЕСИ МИКОЛИ ГРИГОРОВИЧА ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З 01 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ ПО ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС

Київ

2022

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у м. Києві є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним закладом у сфері освіти, що здійснює навчально-методичне та науково-методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної (комунальної) форми власності міста Києва; фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України. Статус – навчальний.

Місцезнаходження та юридична адреса Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у м. Києві: вулиця Січових Стрільців, будинок 24 літер А, місто Київ, 04053, Україна.

Адреса сайта НМК ПТО: http://nmkpto.kiev.ua/prof/

Електронна пошта: nmkpto@gmail.com

Тел./факс: (044) 272 02 35.

Відповідно до Контракту від 25 липня 2018 року, укладеного зі мною, Натесою Миколою Григоровичем, та Міністерством освіти і науки України, та на відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про продовження трудових відносин з Натесою М.Г.» від 30.07.2018 № 327-К, з 01 вересня 2018 року продовжую здійснювати діяльність на посаді директора Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві, на підставі та умовах контракту від 25 липня 2018 року.

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у м. Києві, керуючись Законами України «Про освіту» (із змінами, внесеними згідно із Законами), «Про професійно-технічну освіту» (із змінами, внесеними згідно із Законами), наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти» іншими нормативними актами, протягом звітного періоду працював над реалізацією концептуальних основ, пріоритетів, провідних наукових ідей – неперервність та якість освіти.

Напрями роботи Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві визначено Статутом Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві (нова редакція), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2021 № 815 «Про затвердження Статуту Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві». Серед них:

‒ сприяння оновленню змісту та якості професійної (професійно-технічної) освіти потребам ринку праці м. Києва;

‒ забезпечення методичного супроводу модернізації системи професійної (професійно-технічної) освіти шляхом розробки проєктів та апробації стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, організації розроблення робочих навчальних планів і освітніх програм за компетентнісним підходом, організації розроблення сучасного освітнього контенту для конкретних професійних кваліфікацій;

‒ методичний супровід упровадження інклюзивного навчання, інституційних та індивідуальних форм навчання, дуальної форми здобуття професійної освіти тощо;

‒ організаційно-методичний супровід діяльності навчально-практичних центрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

‒ здійснення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу в умовах змішаного та дистанційного навчання, організація практичних семінарів щодо освоєння та підвищення цифрової грамотності педагогічних працівників;

‒ координація методичної роботи у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, організація діяльності методичних секцій та методичних об’єднань;

‒ методичний супровід дослідно-експериментальної роботи;

‒ організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, оглядів-конкурсів навчально-матеріальної бази та комплексно-методичного забезпечення кабінетів, лабораторій, майстерень;

‒ організація та проведення конкурсів фахової майстерності у закладах професійної (професійно-технічної) освіти серед учасників освітнього процесу;

‒ здійснення заходів щодо вивчення, узагальнення та впровадження інноваційних педагогічних і виробничих практик та новітніх педагогічних технологій в освітній процес у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

‒ надання методичної допомоги закладам професійної (професійно-технічної) освіти з організації роботи педагогічних рад, методичних (циклових) комісій, методичних кабінетів і бібліотек, здійснення заходів щодо вдосконалення змісту методичної роботи та розвитку педагогічної творчості й професійної майстерності педагогічних працівників;

‒ методичне забезпечення проведення на всеукраїнському та міському рівнях науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, конкурсів професійної та фахової майстерності, виставок навчально-методичної літератури та технічних засобів здобуття освіти, інших заходів з методичного забезпечення освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

‒ проведення моніторингових досліджень якості надання освітніх послуг закладами професійної (професійно-технічної) освіти, рівня знань, умінь і навичок професійної та загальноосвітньої підготовки, отриманих здобувачами освіти;

‒ продовження експерименту щодо проведення комп’ютерного онлайн-тестування теоретичної підготовки випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

‒ організація створення бази відеоуроків професійно-практичної, професійно-теоретичної, загальноосвітньої підготовки для загального використання в освітньому процесі закладами професійної (професійно-технічної) освіти, створення електронних засобів навчального призначення, навчальної літератури професійного спрямування відповідно до вимог стандартів професійної (професійно-технічної) освіти;

‒ здійснення зв’язків із науковими, науково-методичними установами, організаціями, закладами вищої освіти та закладами післядипломної освіти, відповідними підприємствами, творчими спілками, асоціаціями щодо обміну позитивним педагогічним і виробничим досвідом;

‒ взаємодія з Київським міським центром зайнятості Державної служби зайнятості, підприємствами, установами, організаціями щодо методичного супроводу післядипломної освіти в частині професійної підготовки (професійно-технічного навчання), перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних громадян за робітничими професіями;

‒ надання консультативної допомоги керівникам, педагогічним працівникам, іншим працівникам закладів освіти, підприємств, установ, організацій з питань освітньої діяльності, зовнішнього незалежного оцінювання, підготовки документів до ліцензування, атестації у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, інституційного аудиту, акредитації освітньої програми тощо;

‒ організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі стажування педагогічних працівників на підприємствах, установах, організаціях;

‒ здійснення організаційно-методичних заходів з питань атестації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

‒ методичний супровід проведення атестаційних експертиз закладів професійної (професійно-технічної) освіти, підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність у галузі професійно-технічної освіти;

‒ участь у роботі регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

‒ організація заходів щодо популяризації робітничих професій серед здобувачів освіти загальних середніх закладів освіти, молоді, незайнятого населення;

‒ надання консультативно-методичної допомоги щодо співпраці з відповідними освітніми, позашкільними, громадськими організаціями, місцевим органом управління з питань сім’ї та молоді щодо супроводу виховного процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

‒ участь у дослідно-експериментальній роботі у рамках міжнародних проєктів.

У співпраці з Департаментом освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) колектив НМК ПТО у м. Києві протягом звітного періоду працював над питаннями щодо:

‒ проведення атестаційної експертизи закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

‒ здійснення організаційно-методичного супроводу щодо погодження та затвердження робочих навчальних планів;

‒ реалізації організаційно-методичних заходів щодо проведення державної кваліфікаційної атестації та проведення засідань атестаційної комісії ІІІ рівня щодо атестації керівників та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

‒ здійснення організаційно-методичних заходів щодо розширення освітньої діяльності закладів освіти в частині надання часткових компетенцій здобувачам освіти;

‒ здійснення організаційно-методичного супроводу щодо діяльності навчально-практичних центрів та впровадження підготовки кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття професійної освіти;

‒ організації та проведення міських заходів, оглядів-конкурсів, конкурсів фахової майстерності серед учасників освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти та забезпечення їх участі у міських, галузевих та Всеукраїнських конкурсах;

‒ здійснення організаційно-методичного супроводу щодо проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine»;

‒ реалізації організаційно-методичних заходів щодо участі педагогічних працівників у проведенні всеукраїнського конкурсу «Учитель року»;

‒ здійснення організаційних заходів щодо участі здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика та Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка;

‒ здійснення організаційних заходів щодо проведення профорієнтаційної роботи, національного та військово-патріотичного виховання, спортивно-масових фізкультурно-оздоровчих та культурно-просвітницьких заходів;

‒ проведення моніторингу ринку праці міста Києва та опитування випускників.

Серед пріоритетних напрямів роботи НМК ПТО у м. Києві впродовж звітного періоду були:

1) навчально-методичне, науково-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва;

2) оновлення змісту професійної освіти шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій;

3) участь в розробці та організації впровадження освітніх стандартів у сфері професійної (професійно-технічної) освіти;

4) здійснення методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, організація та координація методичної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва;

5) моніторинг реального стану та тенденцій розвитку закладів освіти;

6) реалізація заходів, спрямованих на забезпечення відповідності якісних показників професійної (професійно-технічної) освіти та професійного (професійно-технічного) навчання в місті Києві вимогам державної політики у сфері освіти;

7) організація підвищення професійної компетентності (кваліфікації) педагогічних працівників;

8) надання консультативно-аналітичних послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти закладам професійної (професійно-технічної) освіти;

9) методичний супровід щодо належної організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

10) методичний супровід застосування технологій змішаного/дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень та особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану;

11) забезпечення принципу відповідності освіти потребам суспільного розвитку, вимогам ринку праці регіону;

12) участь у європейських проєктах;

13) методичний супровід впровадження дуальної форми навчання;

14) налагодження соціального партнерства в системі науково-методичного забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

15) модернізація діяльності навчально-практичних центрів шляхом організації проведення майстер-класів на їх базі;

16) реалізація організаційно-методичних заходів щодо виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки (відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження Плану роботи на 2021-2023 роки з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки від 09.08.2021 № 1727); 17) участь у підготовці проєкту Плану заходів щодо розвитку системи (професійно-технічної) освіти міста Києва на 2022-2023 роки (відповідно до міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки.» та підготовка інформаційних матеріалів щодо виконання плану заходів із запровадження Концепції з реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Структура Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві

З метою чіткого визначення та документального закріплення переліку обов’язкових для виконання працівниками функцій і завдань, а також прав та відповідальності, в НМК ПТО у м. Києві успішно функціонують бухгалтерська служба та шість відділів:

Розроблено положення про відділи, які визначають структури відділів, підпорядкованість, завдання, функції, види робіт конкретних відділів, характер ділових зв’язків, посадові права та обов’язки керівника відділу.

Такий принцип побудови організаційної структури та формування відділів, що базується на раціональному поділі праці в НМК ПТО у м. Києві сприяв:

‒ ефективному добору, розстановці, результативному використанню персоналу та ефективності діяльності НМК ПТО у м. Києві;

‒ підвищенню персональної відповідальності працівників за результати особистої діяльності та зміцненню виконавської дисципліни;

‒ створенню організаційно-правової бази діяльності працівників;

‒ забезпеченню об’єктивності при атестації працівників, заохоченні або застосуванні дисциплінарних стягнень та запобіганню виникненню трудових спорів.

Штатним розписом НМК ПТО у м. Києві передбачені такі посади: директор, заступник директора з методичної роботи, методисти, головний бухгалтер, бухгалтер, секретар керівника, системний адміністратор, інспектор з кадрів, завідувач господарства, сторожа, прибиральник службових приміщень, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків. Усього – 35 посад.

Щороку, спільно з бухгалтерською службою, складається згідно з чинним законодавством річний кошторис доходів і видатків закладу, який затверджується головним розпорядником коштів – Міністерством освіти і науки України.

НМК ПТО у м. Києві, орендує нежитлове приміщення по вул. Січових Стрільців, 24 відповідно до укладеного договору про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду від 21.03.2019 № 395-2, що належить до комунальної власності м. Києва та знаходиться на балансі Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація», розміщений у приміщенні на першому поверсі загальною площею 332,9 кв. метрів. Усе майно використовується ефективно, порушень використання не виявлено, в оренду стороннім особам не здається.

Упродовж звітного періоду створено належні умови праці, усі працівники мають обладнані робочі місця. У робочому процесі використовується 14 ПК та 2 ноутбуки з доступом до швидкісного інтернету через WI-FI. На балансі НМК ПТО у м. Києві знаходяться також 1 мультимедійний проєктор, 1 роутер, 1 сканер, 3 копіювальні машини, 7 принтерів та 4 багатофункціональних пристрої. Протягом звітного періоду створено новий сайт НМК ПТО у м. Києві, на якому постійно оновлюються інформаційні матеріали та розміщується актуальні повідомлення.

Здійснено заходи щодо 100 % отримання повного курсу вакцинації працівниками НМК ПТО у м. Києві профілактичних щеплень, у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед працівників щодо впровадження е-лікарняних.

Забезпечено дотримання вимог нормативних актів з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці, електробезпеки та пожежної безпеки. Кожне приміщення та робочі кабінети забезпечені вогнегасниками, розроблений і затверджений в установленому порядку план і порядок евакуації працівників закладу у разі виникнення пожежі. Встановлено систему пожежної сигналізації з системою оповіщення про пожежу та укладено договір про технічне обслуговування та спостереження за системою автоматичної пожежної сигналізації з ПП «Центр Електробезпеки». Здійснено організаційні заходи щодо встановлення антипаркувальних засобів з метою запобігання стихійного паркування та безпеки пішоходів вздовж будівлі.

Забезпечено безпечні умови організації праці та реалізуються необхідні протиепідемічні заходи, на період оголошеного карантину, у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України.

Робота трудового колективу регламентувалась Колективним договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативно-законодавчими документами. Права працівників, гарантованих законодавством про працю, не порушувались.

Фінансування НМК ПТО у м. Києві здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також спеціального фонду. Спеціальний фонд поповнюється за рахунок надання підприємствам, закладам освіти, організаціям платних послуг, зокрема надання консультацій щодо розроблення та ведення навчально-методичної документації, консультаційних послуг з питань ліцензування, підготовки кваліфікованих робітників, організації заходів, пов’язаних із атестацією освітньої діяльності, організації навчального процесу та розробки робочих навчальних планів за робітничими професіями/перевірки робочих навчальних планів за робітничими професіями.

Бюджетні асигнування використані за цільовим призначенням, а саме:

 •  за 2018 рік у сумі 3765746,00 грн;
 •  за 2019 рік у сумі 3987096,00 грн;
 •  за 2020 рік у сумі 4654941,00 грн;
 •  за 2021 рік у сумі 5960390,00 грн.

Протягом 2018 року на спеціальний рахунок НМК ПТО у м. Києві надійшло 70,9 тис. грн, залишок коштів станом на 01.01.2018 – становить 100,5 тис. грн, тобто, загальна сума коштів за 2018 рік – 171,4 тис. грн.

Використано протягом 2018 року:

 • на господарські та канцелярські товари, придбання меблів для кабінетів тощо – 62 тис. грн;
 • на оплату послуг (ремонт комп’ютерної техніки, заправка картриджів телефон, інтернет, оренда, страхування будівлі тощо) – 31,3 тис. грн;
 • заробітна плата – 26,9 тис. грн;
 • нарахування на зарплату – 5,9 тис. грн.

Залишок коштів станом на 01.01.2019 становить 45,3 тис. грн.

Протягом 2019 року на спеціальний рахунок НМК ПТО у м. Києві надійшло 71,3 тис. грн, залишок коштів станом на 01.01.2019 – становив 50,7 тис. грн, тобто, загальна сума коштів за 2019 рік – 122,0 тис. грн.

Використано протягом 2019 року:

 • на господарські та канцелярські товари – 18,6 тис. грн;
 • на оплату послуг (оренда, страхування будівлі, ремонт комп’ютерної техніки, заправка картриджів, телефон, інтернет тощо) – 40,5 тис. грн;
 • заробітна плата – 21,2 тис. грн;
 • нарахування на зарплату – 4,7 тис. грн.

Залишок коштів станом на 01.01.2020 становить 37,0 тис. грн.

Протягом 2020 року на спеціальний рахунок НМК ПТО у м. Києві надійшло 43,6 тис. грн, залишок коштів станом на 01.01.2020 – становив 39 тис. грн, тобто, загальна сума коштів за 2020 рік – 82,6 тис. грн.

Використано протягом 2020 року:

 • на господарські та канцелярські товари – 5,2 тис. грн;
 • на оплату послуг (оренда, страхування будівлі, ремонт комп’ютерної техніки, заправка картриджів, телефон, інтернет тощо) – 9,9 тис. грн;
 • заробітна плата – 45,1 тис. грн;
 • нарахування на зарплату – 9,9 тис. грн.

Залишок коштів станом на 01.01.2021 становить 12,5 тис. грн.

Протягом 2021 року на спеціальний рахунок НМК ПТО у м. Києві надійшло 160,1 тис. грн, залишок коштів станом на 01.01.2021 – становив 12,5 тис. грн, тобто, загальна сума коштів за 2021 рік – 172,6 тис. грн.

Використано протягом 2021 року:

 • на господарські та канцелярські товари – 42,5 тис. грн;
 • на оплату послуг (оренда, страхування будівлі, ремонт комп’ютерної техніки, заправка картриджів, телефон, інтернет тощо) – 53,0 тис. грн;
 • заробітна плата – 26,5 тис. грн;
 • нарахування на зарплату – 13,5 тис. грн.

Залишок коштів станом на 01.01.2022 становить 2,1 тис. грн.

З метою оцінки діяльності НМК ПТО у м. Києві щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном, законності та достовірної фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, у 2018 році, аудиторами сектору внутрішнього аудиту Міністерства освіти і науки України, проведено плановий внутрішній аудит. За результатами і висновками проведеного планового внутрішнього аудиту, протягом вересня-жовтня 2018 року, надано умовно-позитивний висновок щодо забезпечення раціонального та ефективного використання фінансових ресурсів та державного майна.

Наразі всі розрахунки з працівниками установи, організаціями, постачальниками здійснені вчасно та в повному обсязі. Вся фінансова та статистична звітність подається своєчасно. Щодо використання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів закладу:

Упродовж звітного періоду:

– здійснено організаційні та господарські роботи щодо підготовки приміщень, обслуговування та технічного огляду вузлів теплового пункту та вимірювальних приладів НМК ПТО у м. Києві до роботи в осінньо-зимовий період;

– забезпечено облік та здійснення контролю за використанням енергоносіїв;

– придбані програмні комплекси для ведення бухгалтерського обліку;

– проведено щорічну інвентаризацію основних засобів;

– забезпечено працівників товарами канцелярського призначення;

– здійснено заміну всього освітлення на енергозберігаюче;

– встановлено електричний водонагрівач для приміщень санітарно-гігієнічного призначення;

– встановлено натяжні стелі у п’яти кабінетах (№ 3, № 4, № 5, № 6 та № 7);

– зроблено поточний ремонт та встановлено жалюзі у семи кабінетах (№ 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 та № 9).

Крім того, проводились передплата періодичних видань, поточний ремонт та технічне обслуговування комп’ютерної техніки і багатофункціональних пристроїв, принтерів, придбання дезінфікуючих засобів для запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Щороку, у встановлені директоратом професійної освіти Міністерства освіти і науки України терміни, розробляється План роботи Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві на календарний рік та укладається звіт про роботу кабінету протягом року. Інформація про заплановані та проведені заходи розміщується на сайті НМК ПТО у м. Києві в рубриці «Новини» та соціальних мережі.

Мережа закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва

Мережа закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва станом на 09 червня 2022 року складає 22 заклади, із них – 12 вищих професійних училища, 1 коледж, 4 ліцеї, 5 центрів професійно-технічної освіти.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти здійснюють підготовку кваліфікованих робітників для 7 галузей економіки (із врахуванням багатопрофільності підготовки в кожному закладі освіти):

‒ промисловість – 18 закладів освіти (78,3 % від загальної кількості);

‒ транспорт – 12 закладів освіти (52,2 % від загальної кількості);

‒ будівництво – 9 закладів (39,1 % від загальної кількості);

‒ сфера обслуговування – 9 навчальних закладів (39,1 % від загальної кількості);

‒ торгівля і громадське харчування – 8 закладів освіти (12 % від загальної кількості);

‒ зв’язок – 1 заклад (4,3 % від загальної кількості);

‒ сільське господарство – 1 заклад (4,3 % від загальної кількості).

Первинна професійна підготовка кваліфікованих робітників здійснювалася за 96 монопрофесіями. На вимогу регіонального ринку праці перелік професій зменшено та скорочено інтеграцію професій з 3-4 до 2-3.

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва працюють 2 389 осіб, які забезпечують діяльність та організацію освітнього процесу. Серед них 1 334 штатних педагогічних працівника, в тому числі 90 керівників, 230 осіб, які займають інші посади (старший майстер, методист, керівник фізичного виховання, практичний психолог, соціальний педагог тощо). Окрім того, 186 педагогічних працівників (14,6 %) – викладають предмети професійно-теоретичної підготовки, 312 педагогічних працівників (22,2 %) – предмети загальноосвітньої підготовки. Професійно-практичну підготовку забезпечують 534 (40,0 %) майстри виробничого навчання.

За даними закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва 44 (8,8 %) викладачі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст»; 87 (17,5 %) викладачів – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»; 121 (24,3 %) викладач – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; 246 (49,4 %) викладачів – кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». За педагогічними званнями можна відзначити наступне: 134 (26,9%) особи мають педагогічне звання «старший викладач»; 68 (13,7%) осіб мають педагогічне звання «викладач-методист». За тарифними розрядами, які мають майстри виробничого навчання, можна відзначити наступне: 102 (19,1 %) особи мають 11 тарифний розряд, 73 (13,7 %) особи – 12 тарифний розряд, 77 (14,4 %) осіб – 13 тарифний розряд,

282 (52,8 %) особи – 14 тарифний розряд. Педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» має 82 (15,4 %) особи, «майстер виробничого навчання І категорії» – 141 (26,4 %) особа.

За стажем роботи на педагогічних посадах у закладах професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва спостерігається відносно однакова кількість осіб, яких можна вважати молодими фахівцями та педагогічних працівників з досить значним досвідом викладацької діяльності. Так, 188 (14,1 %) осіб мають стаж роботи до 5 років, 220 (16,5 %) осіб – від 5 до 10 років, 377 (28,3 %) осіб – від 10 до 20 років, 303 (22,7 %) особи – від 20 до 30 років, 246 (18,4 %) осіб – понад 30 років.

Важливою характеристикою педагогічних кадрів у сучасному освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти є їх віковий склад. Так, 190 (14,2 %) педагогічних працівників мають вік до 30 років, 344 (25,8 %) особи – від 30 до 40 років, 286 (21,4 %) осіб – від 40 до 50 років, 245 (18,4 %) осіб – від 50 до 60 років, 269 (20,2 %) осіб – старші 60 років.

Також варто зазначити, що серед педагогічних працівників системи професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва 20 (1,5%) осіб мають науковий ступінь кандидата наук та 1 (0,1%) особа має науковий ступінь доктора наук. Відповідно до Статуту Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві (нова редакція) НМК ПТО у м. Києві здійснює організацію навчально-методичної роботи у закладах професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Організація та координація методичної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Структурна модель міської методичної служби включає:

 • НМК ПТО у м. Києві, як основний методичний та координаційний центр;
 • 22 методичні служби закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • 26 міських методичних секцій з усіх напрямків роботи за галузевим спрямуванням (теоретичні та практичні семінари з актуальних тем, міські секції та об’єднання викладачів і майстрів виробничого навчання, творчі й робочі групи, школи, майстер-класи тощо).

Метою методичної роботи визначено реалізацію цілісної системи взаємопов’язаних дій і заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, перспективного педагогічного досвіду й конкретному аналізі діяльності методичних служб закладів професійної (професійно-технічної) освіти, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності, творчої ініціативи кожного педагога, збагачення, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів, здобуток оптимальних результатів діяльності методичних служб з метою поліпшення результатів освітнього процесу в кожному закладі освіти.

Відповідно до Статуту НМК ПТО у м. Києві (нова редакція), з метою координації навчально-методичної та науково-методичної роботи, координації діяльності педагогічних колективів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, здійснення систематичного аналізу освітнього процесу з метою оновлення змісту освіти з урахуванням динамічних змін у галузях економіки, техніки, технологіях у закладі створена Науково-методична рада НМК ПТО у м. Києві, яка здійснює свою діяльність на громадських засадах.

До складу ради входять методисти НМК ПТО у м. Києві, керівники та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, провідні науково-педагогічні працівники освітніх устовнов.

Проведення засідань Ради, як правило, планується щоквартально. Але має місце за потреби й проведення позачергових засідань. За результатами проведених засідань приймаються відповідні рішення, випрацьовуються рекомендації, оформляються протоколи.

З метою організаційно-методичного супроводу освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти НМК ПТО у м. Києві організовані й проведені заходи з керівними та педагогічними працівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема:

 • міські семінари (щороку 9 заходів);
 • засідання міських методичних секцій та об’єднань (щорічно 64 засідання);
 • «Школа становлення молодого педагога» (два засідання в рік);
 • «Школа професійного зростання методиста» (два засідання в рік);
 • всеукраїнські вебінари (за окремим графіком);
 • засідання «круглого столу» (в тому числі, в рамках міських заходів);
 • засідання творчих, робочих груп (більшість засідань з розробки навчально-методичної документації з професій відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу, з розробки проєктів тренінгів, електронних навчальних посібників і завдань з предметів професійно-теоретичної та практичної підготовки для проведення міських олімпіад та конкурсів фахової майстерності);
 • засідання робочих груп (зокрема і всеукраїнських) з розроблення проєктів стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих професій;
 • тренінгові заняття та майстер-класи з проблем, які потребують методичного супроводу для вирішення (в тому числі, в рамках міських заходів).

У НМК ПТО у м. Києві склалася система постійного консультування працівників методичних служб та педагогів з різних питань. Систематично проводяться консультації безпосередньо за місцем знаходження НМК ПТО та закладах професійної (професійно-технічної) освіти, в телефонному режимі, здійснюється оnline-спілкування Viber та інших соціальних мережах. Серед пріоритетних напрямів роботи НМК ПТО у м. Києві є забезпечення організаційно-методичного супроводу підвищення кваліфікації педагогічних

працівників і керівних кадрів освітніх закладів, методистів через систему курсів підвищення кваліфікації на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (у тому числі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти), Інституту післядипломної педагогічної освіти Університету імені Бориса Грінченка та інших суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

У рамках реалізації проєкту «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України», до якого м. Київ долучився з 2020 року, НМК ПТО у м. Києві здійснюється організаційно-методичний супровід участі керівників, педагогічних працівників закладах професійної (професійно-технічної) освіти у заняттях онлайн-курсів.

Методисти НМК ПТО у м. Києві щорічно здійснюють організаційно-методичний супровідатестації педагогічних працівниківзакладів професійної (професійно-технічної) освіти та входять до складу атестаційної комісії ІІІ рівня:

2018 рік ‒ атестовано 190 осіб (4 особи керівного складу – на відповідність займаній посаді; 186 педагогічних працівників – на присвоєння/підтвердження кваліфікаційних категорій та педагогічних звань);

2019 рік ‒ атестовано 166 осіб (17 осіб керівного складу – на відповідність займаній посаді; 149 педагогічних працівників – на присвоєння/підтвердження кваліфікаційних категорій та педагогічних звань);

2020 рік ‒ атестовано 187 осіб (25 осіб керівного складу – на відповідність займаній посаді; 162 педагогічних працівника – на присвоєння/підтвердження кваліфікаційних категорій та педагогічних звань);

2021 рік ‒ атестовано 221 особу (47 осіб керівного складу – на відповідність займаній посаді; 174 педагогічних працівника – на присвоєння/підтвердження кваліфікаційних категорій та педагогічних звань);

2022 рік ‒ атестовано 223 особи (38 осіб керівного складу – на відповідність займаній посаді; 185 педагогічних працівників – на присвоєння/підтвердження кваліфікаційних категорій та педагогічних звань);

Організаційно-методичний супровід атестації закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснювалися з таких питань:

 • програмно-методичне забезпечення проведення процедури атестації;
 • вимоги до експертів та підбір їх для проведення атестаційної експертизи;
 • порядок та етапи проведення атестаційної експертизи;
 • складання розпорядчих документів щодо організації та проведення самоаналізу;
 • організація та порядок проведення самоаналізу;
 • розробка комплексних кваліфікаційних завдань та комплексних контрольних робіт для проведення самоаналізу та атестаційної експертизи з  професій;

 складання тестових завдань для проведення комплексних контрольних робіт та комплексних кваліфікаційних завдань з професійно-теоретичної підготовки;

 • складання звіту про проведений самоаналіз;
 • порядок організації та проведення комплексних кваліфікаційних завдань з професій під час атестаційної експертизи;
 • організація та порядок проведення атестаційної експертизи у закладі;
 • забезпечення роботи експертної комісій під час  проведення атестаційної експертизи;
 • порядок формування атестаційної справи.

Протягом 2018-2022 років було здійснено організаційно-методичний супровід самоаналізу освітньої діяльності та надано методичну допомогу щодо оформлення документів атестаційної експертизи загалом 57 закладам професійної (професійно-технічної) освіти, організаціям, підприємствам, установам, з них за навчальними роками:

Навчальні роки2018-20192019-20202020-20212021-2022
Кількість ЗП(ПТ)О організацій, підприємств, установ1016127
Кількість професій
13
302916

Протягом 2018-2022 років було здійснено методичний супровід та надано консультативно-методичну допомогу щодо підготовки ліцензійних справ та процедури ліцензування:

Навчальні роки2018-20192019-20202020-20212021-2022
Кількість ЗП(ПТ)О 3312
Кількість професій4712

Закладам професійної (професійно-технічної) освіти, організаціям, підприємствам, установам надавалась методична допомога з питань ліцензування освітньої  діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з таких питань:

 • виконання загальних вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
 • забезпечення відповідної навчально-матеріальної бази;
 • виконання кадрових вимог;
 • інформаційне та методичне забезпечення навчально-виробничого процесу;
 • організація навчально-виробничого процесу за конкретними професіями;
 • виконання вимог державних стандартів з конкретних професій;
 • складання та зміст ліцензійної справи;
 • порядок формування справи.
 • особливості електронного ліцензування.

Проведено дві методичні наради для методистів та заступників з навчально-виробничої роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти за темою «Організаційно-методичні аспекти щодо ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» у зв’язку із змінами порядку ліцензування.

Оновлення та розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти

НМК ПТО у м. Києві здійснюється організаційно-методичний супровід розроблення проєктів стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих професій:

2018 рік ‒ розроблено 8 проєктів стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі «Машиніст дорожньо-будівельних машин», «Машиніст землерийно-будівельних машин», «Машиніст підіймально-транспортних машин», «Ювелір-монтувальник», «Оператор телекомунікаційних послуг», «Офіс-адміністратор». Затверджено 1 стандарт професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі з професії «Машиніст дорожньо-будівельних машин».

2019 рік – спільно з представниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти розроблено 6 проєктів стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професій: «Друкар флексографічного друкування», «Столяр будівельний», «Ювелір-закріпник», «Оператор телекомунікаційних послуг», «Машиніст землерийно-будівельних машин», «Машиніст підіймально-транспортних машин», із них затверджено 3 стандарти: «Машиніст землерийно-будівельних машин», «Машиніст підіймально-транспортних машин», «Оператор телекомунікаційних послуг».

2020 рік – спільно з представниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти розроблено 4 проєкти стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професій: «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації», «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури», «Ювелір (ювелір-модельєр)», «Офіс-адміністратор». Затверджено 3 стандарти професійної (професійно-технічної) освіти з професій «Друкар флексографічного друкування», «Столяр будівельний», «Ювелір-закріпник».

2021-2022 роки – розроблено 7 проєктів державних освітніх стандартів на компетентнісній основі, а саме: «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації», «Майстер готельного обслуговування», «Офіс-адміністратор», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Ювелір-монтувальник», «Ювелір (ювелір-модельєр)».

2022 рік – затверджено 4 державних освітніх стандартів за професіями «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації», «Ювелір-монтувальник», «Ювелір (ювелір-модельєр)», «Майстер готельного обслуговування» та на громадському обговоренні 2 державних освітніх стандарти за професіями «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» та «Офіс-адміністратор». На даний час спільно з представниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти розробляється проєкт державного освітнього стандарту з професії «Електрозварник ручного зварювання» За звітний період НМК ПТО у м. Києві брав участь у складі робочих груп з розроблення 16 проєктів державних освітніх стандартів на компетентнісній основі з професій: «Авторемонтник», «Агент з організації туризму», «Електрогазозварник», «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин», «Електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок», «Кухар», «Машиніст електровоза», «Машиніст крана (кранівник)», «Машиніст тепловоза», «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», «Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням», «Опоряджувальник будівельний», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури», «Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків» та «Токар».

Організація розроблення закладами професійної

(професійно-технічної) освіти робочих навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників

Одним із пріоритетних напрямів роботи НМК ПТО у м. Києві є організація розроблення освітніх програм і робочих навчальних планів закладами професійної (професійно-технічної) освіти:

2018 рік – 216 2020 рік – 68
2019 рік – 104 2021 рік – 80

Працівниками НМК ПТО у м. Києві надавалась організаційно-методична, інформаційно-роз’яснювальна та консультаційна допомога закладами професійної (професійно-технічної) освіти щодо підготовки навчально-методичних документів з планування освітнього процесу. До розроблення освітніх програм та робочих навчальних планів залучаються представники підприємств (установ, організацій, закладів), які співпрацюють із закладами професійної (професійно-технічної) освіти, сприяють у проходженні здобувачами освіти виробничої практики. Хоча участь роботодавців не відзначається особливою активністю. Ініціатива виходить більше з боку закладів освіти.

Упровадження дуальної форми навчання

у професійну підготовку кваліфікованих робітників закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Методичний супровід упровадження дуальної форми здобуття освіти у професійну підготовку кваліфікованих робітників забезпечують методисти НМК ПТО у м. Києві, який полягає в наданні методичної допомоги щодо розробки та затвердження робочих навчальних планів з урахуванням рекомендованого співвідношення професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок, розробці за участю роботодавців відповідно до СП(ПТ)О освітньої програми з урахуванням регіонального компоненту, проведенні моніторингових досліджень та виробленні конкретних рекомендацій щодо вдосконалення освітнього процесу щодо підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Слід зазначити, що експеримент за даним напрямком роботи, успішно розпочато з 2015 року на базі Вищого професійного училища № 33 м. Києва за професією «Кухар».

Упровадження дуальної форми здобуття освіти здійснюється у 18 закладах професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва за 30 професіями. До співпраці було залучено 163 підприємства.

За дуальною формою здобуття освіти навчаються 865 здобувачів освіти (37 навчальних груп), які проходять практичне навчання на 168 підприємствах. Забезпечення організаційно-методичного та консультативного супроводу здійснюється НМК ПТО у м. Києві. Питання упровадження дуальної освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти розглядається під час низки заходів, також реалізуються організаційні заходи за участі представників закладів освіти та роботодавців щодо створення належних умов для підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів закладах освіти м. Києва, здатних задовольнити вимоги загальнодержавного та регіонального ринків праці, забезпечення якісного методичного супроводу упровадження елементів

Функціонування на базі закладів

професійної (професійно-технічної) освіти навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням

Протягом звітного періоду створено 14 навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням, які функціонують на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти

НМК ПТО у м. Києві забезпечується організаційно-методичний та консультативний супровід розробки навчально-методичних документів з планування освітнього процесу та комплексно-методичного забезпечення предметів для якісного функціонування галузевих НПЦ. Здійснюється щорічний моніторинг діяльності навчально-практичних центрів, створених на базі закладів освіти.

Методистами НМК ПТО у м. Києві спільно із закладами професійної (професійно-технічної) освіти розроблено 59 короткострокових модульних програм для організації навчання та надання додаткових компетенцій (за частковими кваліфікаціями для виконання окремих видів робіт за професією).

Забезпечено реалізацію організаційно-методичних заходів щодо створення умов для здобуття професійної освіти, отримання робітничої кваліфікації або додаткової компетенції для всіх категорій населення із урахуванням особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки на базі навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням: 2018 рік – 14 осіб, із них: 11 осіб з числа дорослого населення та 3 здобувачі освіти;

2019 рік – 57 осіб, із них: 45 осіб з числа дорослого населення та 12 здобувачів освіти;

2020 рік – 74 особи, із них: 32 особи з числа дорослого населення та 32 здобувача освіти;

2021 рік – 26 осіб, із них: 8 осіб з числа дорослого населення та 18 здобувачів освіти. Упровадження сучасних виробничих технологій здійснюється за участі роботодавців, соціальних партнерів шляхом проведення на базі навчально-практичних центрів семінарів-практикумів, майстер-класів, тренінгів тощо.

Здійснення заходів щодо вивчення, узагальнення та впровадження позитивного педагогічного досвіду

Методисти НМК ПТО у м. Києві, спільно з методичними службами закладів професійної (професійно-технічної) освіти, систематично здійснюють організаційно-методичні заходи щодо виявлення інноваційного педагогічного та виробничого досвіду, запровадження новітніх педагогічних технологій в освітньому процесі, ефективного застосування в закладах освіти кращого досвіду, що передбачає планомірне проведення широкого кола заходів з питань його виявлення, вивчення, узагальнення, поширення та впровадження й сприяють впровадженню результатів у педагогічну практику, зокрема:

Вивчення досвіду роботи педагогічних працівників здійснювалося за результатами участі у міських методичних заходах, педагогічних читаннях, відвідування відкритих уроків, аналізу комплексно-методичного забезпечення предметів, професій, навчально-методичних документів з планування освітнього процесу. Узагальнювався кращий досвід педагогічних працівників (рекомендовано Науково-методичною радою НМК ПТО у м. Києві) для поширення в закладах освіти під час проведення міських заходів з педагогічними працівниками, зокрема:

 • практичних психологів (В. Щур, О. Павлюк);
 • майстрів виробничого навчання (О. Маржевська, В. Протопопов, О. Гончар);
 • викладачів предметів загальнопрофесійної підготовки (В. Поліщук, О. Борщ, М. Товстенко);
 • викладачів предметів загальноосвітньої підготовки (О. Боднар, В. Кочубей, М. Крижанівський).
 • викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки (Н. Малець, Я. Проценко, А. Гула).

Наразі вивчається педагогічний досвід провідних педагогічних працівників:

 • Бандилко Тетяни, майстра виробничого навчання ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва», щодо створення сервісу Wordwall для виконання інтерактивних вправ за професією «Адміністратор, секретар керівника»;
 • Волинець Людмили, викладача Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва, щодо використання інноваційних підходів до  техніки декорування кондитерських виробів»;
 • Якименко Євгена, майстра виробничого навчання Київського професійного енергетичного ліцею, який представлено опорними конспектами та створенням ігрового Telegram-боту для організації навчання за професією «Слюсар-електромонтажник».

Продовжено роботу щодо забезпечення організаційно-методичного супроводу розробки педагогічними працівниками закладів освіти електронного навчального контенту, його апробації в якості систематизованого комплексно-методичного забезпечення з предметів, професій, роботи у хмарному сервісі Google для реалізації повноформатного режиму освіти та дієвої комунікації всіх учасників освітнього процесу під час застосування технологій змішаного та дистанційного навчання при підготовці кваліфікованих робітників. Окрім того, за результатами апробації проєктів програм тренінгів з проведення профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти серед учнівської молоді 8-11 класів, підготовлено збірник тренінгів з проведення профорієнтаційної роботи у закладах загальної середньої освіти серед учнівської молоді 8-11 класів (з урахуванням можливостей для внесення змін та доповнень з метою адаптації змістовного наповнення збірки під конкретну ситуацію) та рекомендовано до використання в подальшій роботі з реалізації напрямку проведення профорієнтаційної роботи нового формату.

Участь у реалізації проєктів міжнародного рівня

Якісний розвиток професійної освіти неможливий без впровадження кращих міжнародних практик. З метою аналізу системи професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва, що проводився в рамках проєкту Європейського Фонду Освіти «Туринський процес 2018-2020. Україна. Регіональний рівень», працівників НМК ПТО у м. Києві було включено до складу робочої групи.

Проаналізовано реальний стан функціонування системи та перспективи її розвитку. Вивчалися стан економіки та ринок праці міста Києва, демографічна ситуація, соціальні потреби, прогнози щодо потреб роботодавців у кваліфікованих робітничих кадрах, їх кваліфікації. Здійснювався детальний аналіз управлінської діяльності в закладах освіти, викладацького та освітнього середовища, рівня забезпечення якості освітніх послуг тощо.

Результати проведеного дослідження використовуються для розроблення заходів щодо усунення виявлених недоліків та розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва. Протягом звітного періоду методисти НМК ПТО у м. Києві брали активну участь в реалізації  проєктів всеукраїнського та міжнародного рівня, зокрема:

‒ проєкті ЄС «EU4Skills: кращі навички для сучасної України» – спільній програмі ЄС та його держав-членів Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії щодо підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні;

‒ міжнародному проєкті, що реалізуються за сприяння Національного Еразмус+ офісу в Україні спільно з Командою підтримки реформ Міністерства освіти і науки України.

‒ міжнародному проєкті з дослідження форм, методів, інструментів цифрового формуючого оцінювання;

‒ міжнародному проєкті Міжнародної організації праці «Е-ПТНЗ в Україні: безперервність навчання в умовах COVID-19»;

‒ проєкті Європейської комісії за підтримки Європейського фонду освіти (ETF), Європейського центру професійної підготовки та Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті щодо використання онлайн-інструменту SELFIE;

‒ проєкті ЄС «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» спільно з Фінським Національним агентством з питань освіти (EDUFI) щодо розроблення освітніх програм для професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі з орієнтацією на результати навчання.

З метою сприяння реалізації проєктів всеукраїнського та міжнародного рівня здійснено організаційно-методичні заходи щодо:

‒ участі представників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в онлайн-тренінгу на тему: «Трансфер (фахових) знань» за сприяння Інституту економічної та бізнес освіти Віденського університету економіки та бізнесу (Австрія), в рамках проєкту Національний Еразмус+;

‒ участі в онлайн-зустрічі в рамках пілотного проєкту ETF «Практики оцінювання з використанням цифрових технологій»;

‒ проведено вебінар з питань впровадження проєкту SELFIE у закладах освіти для керівників, координаторів та відповідальних осіб за цифровізацію в закладах освіти;

‒ проведено навчальний семінар щодо ознайомлення та впровадження онлайн-інструменту SELFIE в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за темою: «Методичні аспекти щодо використання онлайн-інструменту SELFIE для проведення самоаналізу цифровізації закладів освіти» для координаторів та відповідальних за цифровізацію в закладах освіти;

‒ проведено вебінар з питань впровадження онлайн-інструменту SELFIE у закладах освіти для координаторів та відповідальних осіб за цифровізацію в закладах освіти. Здійснено методичний супровід щодо використання онлайн-інструменту SELFIE для проведення самоаналізу цифровізації 6 закладами професійної (професійно-технічної) освіти. Проаналізовано стан цифровізації, ефективність використання цифрових технологій у конкретному закладі освіти та отримано детальний аналіз щодо ефективності впровадження цифрових технологій в освітньому процесі, визначено на якому етапі цифрового розвитку знаходиться заклад освіти.

Заходи змагальницького характеру

Упродовж звітного періоду забезпечено реалізацію організаційно-методичних заходів щодо проведення міських конкурсів змагальницького характеру серед учасників освітнього процесу та їх участі у загальноміських заходах, зокрема:

1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року».

2. Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика.

3. Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів загальноосвітньої підготовки.

4. Спартакіада допризовної молоді серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

5. Міський національно-патріотичний конкурс «Цивільно-військове співробітництво, як фактор консолідації українського суспільства»

6.  Всеукраїнські конкурси фахової майстерності серед учнів закладів освіти.

7. Загальноміський захід «Вернісаж педагогічної творчості» серед педагогічних колективів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

8. Конкурси декоративно-прикладного мистецтва та технічної творчості (березень).

9. Загальноміські змагання з вогневої підготовки «Влучний стрілець».

10. Міські огляди-конкурси на кращий кабінет та комплексно-методичне забезпечення з навчальних предметів, на кращі майстерні та лабораторії.

11. Міські конкурси професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання з професії.

12. Всеукраїнські конкурси професійної майстерності «WorldSkills Ukraine».

13. Міжнародні мовно-літературні конкурси учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

14. Конкурси художньої самодіяльності за жанрами.

15. Міські огляди-конкурси на кращу організацію роботи за напрямками освітньої діяльності.

У рамках проведення міських оглядів-конкурсів на кращий кабінет, лабораторію, майстерню та навчально-практичний центр методистами НМК ПТО у м. Києві спільно з методичними службами закладів професійної (професійно-технічної) освіти презентовано виставки сучасної навчально-методичної літератури та технічних засобів навчання, які успішно використовуються в освітньому процесі закладами освіти. Систематично проводиться організаційна робота з питань залучення викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва у якості журі міського етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, що проводяться серед закладів освіти м. Києва.

Здійснюється організаційно-методичний супровід щодо участі викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у всеукраїнському конкурсі «Учитель року».

Співпраця із закладами освіти, науковими та науково-методичнимиустановами, громадськими організаціями, об’єднаннями роботодавців, підприємствами, установами, організаціями, центром зайнятості

Колективом НМК ПТО у м. Києві успішно реалізовані організаційно-методичні заходи щодо ефективної співпраці з закладами освіти, науковими та науково-методичними установами, громадськими організаціями, об’єднаннями роботодавців шляхом укладання договорів, угод та планів:

− про співпрацю з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

− про співробітництво з Інститутом професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України;

− про співпрацю з Київською міською організацією Товариства сприяння обороні України;

− угоди про взаємовигідне співробітництво з Київським міським Центром роботи з жінками Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

− плану спільних дій з Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

− плану спільних заходів із Центром медичної допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня до молоді» Консультативно-діагностичної поліклініки Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАДИТ» Міністерства охорони здоров’я України;

− плану спільних заходів та молодіжних благодійних акцій Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України;

− плану спільних національно-патріотичних та спортивно-масових заходів Київської міської організації Товариства сприяння обороні України;

− плану спільних заходів з управлінням закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Провідні фахівці були учасниками міських методичних заходів та брали активну участь у проведенні спільних заходів, наприклад:

− вебінар щодо особливостей використання карткової гри «Коло безпеки», за участі Громадської організації «Волонтер», для здобувачів та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти; − вебінар, спільно із представниками Київського регіонального центру оцінювання якості освіти, для відповідальних осіб за проведення ЗНО-2021;

− вебінар з відповідальними працівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які будуть працювати в інформаційно-телекомунікаційної системі Українського центру оцінювання якості освіти, з питань організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання і державної підсумкової атестації у 2022 році;

− тренінгове заняття для соціальних педагогів та вихователів гуртожитків за участі представників Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

− вебінар, за участі сектору ювенальної превенції Дніпровського районного управління Національної поліції України у м. Києві;

− лекційні заняття для здобувачів освіти на тему: «Кримінальна та адміністративна відповідальність серед неповнолітніх». З метою вивчення інформації щодо потреби у кваліфікованих робітниках на ринку праці міста Києва методистами НМК ПТО у м. Києві щоквартально здійснюється моніторинг попиту, пропозицій та затребуваності робітничих професій. Результати проведеного моніторингу дають можливість закладам освіти знати кон’юнктуру ринку праці, основні тенденції його розвитку для оперативного реагування щодо прийому та виконання замовлень для підготовки кваліфікованих робітників, корегувати робочі навчальні плани та надавати освітні послуги згідно зі змінами на ринку праці.

Популяризація професійної (професійно-технічної) освіти, упровадження нових форм і методів профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти загальних середніх закладів освіти, молоді, незайнятого населення

З метою реалізації положень Концепції державної системи професійної орієнтації населення та з метою створення передумов для професійної самореалізації молоді, сприяння свідомого та відповідального вибору професій значна увага приділяється проведенню профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти.

Протягом всього звітного періоду систематично здійснюється профорієнтаційна робота, зокрема, методистами НМК ПТО у м. Києві забезпечено організаційно-методичний супровід щодо участі закладів освіти у Всеукраїнському професійному тижні, запроваджено практику проведення днів гостинності. Серед проведених заходів Всеукраїнського професійного тижня можна відмітити «Дайджест сучасних професій», в рамках якого створені та розміщені у вільному доступі в мережі Інтернет відеоролики для популяризації робітничих професій, а також челендж «Світ професій ХХІ століття», на сайтах закладів освіти оприлюднена відповідна інформація щодо проведених онлайн-виставок виробів, творчих робіт здобувачів освіти, проведення майстер-класів з робітничих професій з використанням сучасного виробничого обладнання, круглих столів та зустрічей із випускниками, що досягли успіху та стали роботодавцями.

Під час фестивалю «Від ремесл до професій!» на території Національного музею народної архітектури та побуту України (селище Пирогово) та з нагоди святкування Дня захисту дітей організовано та проведено 19 майстер-класів з робітних професій.

У рамках проведення заходів з профорієнтації в закладах загальної середньої освіти презентовано профорієнтаційні уроки в онлайн-форматі: «У світі професій», «Обираю професію», «Правильний вибір професії – запорука життєвого успіху»; інтерактивні заняття: «Старт в ІТ- сферу», «Пізнай світ виробництва», «Сучасні професії нашого міста»; круглі-столи, тренінги «Вибираємо свій шлях» та «Професія. Кар’єра. Успіх»; здійснено психодіагностику нахилів та професійних інтересів учнів; оn-line анкетування з метою професійної зорієнтованості учнів, залучення учнів закладів загальної середньої освіти до участі в соціальних освітніх проєктах з профорієнтації (конкурсний відбір школярів за програмою «Програма обміну майбутніх лідерів» (FLEX); «Samsung IT-школа»; «Обери професію своєї мрії» (Всеукраїнський онлайн-урок з профорієнтації); «Лекторій для юних хіміків»; «Школа знавців права»; в онлайн-уроці «Твоя суперпрофесія»).

Водночас, з метою ознайомлення учнів старших та випускних класів з ситуацією на сучасному ринку праці, формування мотивації до усвідомленого вибору актуальних професій, систематично проводяться зустрічі на підприємствах з робітниками-наставниками та провідними фахівцями, уроки реального трудового життя, онлайн-конференції, екскурсії, тематичні заходи та профорієнтаційні тренінги, ярмарки професій тощо. На виконання програми зайнятості населення, з урахуванням вимог роботодавців, НМК ПТО у м. Києві координує питання з організації та якісної професійної підготовки незайнятого населення. Так, на базі Вищого професійного училища № 33 м. Києва, за направленням Київського міського центру зайнятості, дорослі проходять навчання за професіями: «Кухар» та «Кондитер». Водночас, даний заклад освіти визначено суб’єктом підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими кваліфікаціями «Кухар 3-6 розряду», з отриманням свідоцтва про присвоєння та підвищення кваліфікаційних розрядів, виконавши теоретичне та практичні завдання за відповідними кваліфікаціями:

Методичний супровід дослідно-експериментальної роботи

НМК ПТО у м. Києві координує діяльність закладів освіти в умовах дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського та регіонального рівня. Протягом звітного періоду дослідно-експериментальна робота проводилась у п’яти закладах професійної (професійно-технічної) освіти: − на базі Державного навчального закладу «Київський центр професійно-технічної освіти» ‒ «Психологічні умови розвитку лідерських якостей учнів ЗП(ПТ)О»;

− на базі Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури ‒ «Апробація проєкту орієнтовних критеріїв, індикаторів та інструментарію для самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти»;

− на базі Вищого професійного училища № 33 м. Києва ‒ «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу»;

− на базі Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва ‒ «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетен-тнісного підходу»; − на базі Державного навчального закладу «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» ‒ «Професійна підготовка кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової енергетики».

Здійснення інформаційно-видавничої діяльності

Одним із напрямів діяльності НМК ПТО у м. Києві є здійснення інформаційно-видавничої діяльності: підготовка, виготовлення, тиражування й розповсюдження інформаційних і методичних матеріалів з питань навчально-методичного забезпечення освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Методистами НМК ПТО у м. Києві реалізовано організаційно-методичні заходи щодо здійснення інформаційно-видавничої, аналітичної та моніторингової діяльності за різними напрямками із застосуванням різноманітних методів і підходів до дослідження та аналітики, приділено особливу увагу пошуку нових технологій аналітичної роботи щодо збирання та обробки інформації з метою систематизації матеріалів та узагальнення інформації. Результати даного напрямку роботи формуються у вигляді щорічного збірника інформаційно-аналітичних матеріалів «Столична професійна (професійно-технічна) освіта», що сприяє прийняттю альтернативних рішень з проблемних питань, перспективному плануванню та корегуванню недоліків у діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Методистами НМК ПТО у м. Києві протягом звітного періоду забезпечено реалізацію організаційно-методичних заходів щодо систематизації та підготовки до друку ряду інформаційно-методичних видань:

1) «Методичний клондайк. Випуск 10. Збірник методичних рекомендацій Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві» (2018).

2) «Туринський процес в Україні. Регіональний рівень. Місто Київ» (2019). 3) «Методичні рекомендації щодо розроблення Робочих навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників та Навчальних планів для підготовки фахових молодших бакалаврів професійної (професійно-технічної) освіти у м. Києві» (2021).

4) «Методичні рекомендації щодо складання Критеріїв кваліфікаційної атестації (оцінювання навчальних досягнень) випускників для проведення Державної кваліфікаційної атестації за професіями у закладах професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва» (2021).

5) Підготовлено інформаційні матеріали для енциклопедії «Професійна (професійно-технічна) освіті в Україні: початок ХХІ століття» (2021).

6) «Телефонний довідник закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (2018, 2021).

7) Інформаційно-аналітичні матеріали «Столична професійна (професійно-технічна) освіта» (щорічно).

8) «План роботи міських методичних секцій педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (щорічно). 9) «План роботи Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві» (щорічно).

Організаційна робота з працівниками Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві

Станом на 09.06.2022 у НМК ПТО у м. Києві працює 24 особи (87,5 % ‒ жінки, 12,5 % ‒ чоловіки), із них 16 осіб ‒ педагогічних працівників (81 % ‒ жінки, 19 % ‒ чоловіки). Зокрема 1 особа ‒ у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною, що потребує домашнього догляду.

Усі педагогічні працівники мають вищу освіту та кваліфікаційну категорією:

‒ «спеціаліст вищої категорії» ‒ 12 осіб;

‒ «спеціаліст першої категорії» ‒ 2 особи;

‒ «спеціаліст другої категорії» ‒ 2 особи.

Протягом звітного періоду, відповідно до графіку, усі педагогічні працівники НМК ПТО у м. Києві успішно пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації на базі Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України Центрального інституту післядипломної освіти та були атестовані на присвоєння/підтвердження педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій.

Щомісяця методисти надають звіт про виконану роботу та результативність проведених заходів. Методисти НМК ПТО у м. Києві постійно забезпечують власний професійний розвиток шляхом поглиблення, розширення та оновлення професійних компетентностей, участі в онлайн-курсах, вебінарах, семінарах, конференціях.

Упродовж звітного періоду за плідну педагогічну діяльність, високі досягнення та сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України нагороджено 10 осіб:

‒ Подякою Міністерства освіти і науки України ‒ 2 особи;

‒ Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України ‒ 1 особа;

‒ нагрудним знаком «Відмінник освіти» ‒ 3 особи; ‒ нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» ‒ 4 особи.

Започатковані інновації методичної установи

Протягом звітного періоду забезпечено успішну реалізацію організаційно-методичних заходів щодо запровадження інновацій методичної діяльності, а саме:

1) забезпечено методичний супровід щодо впровадження підготовки кваліфікованих робітників за дуальною формою навчання;

2) реалізація організаційно-методичних заходів для запровадження експерименту щодо проведення комп’ютерного онлайн-тестування теоретичної підготовки випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

3) з метою розвитку підприємницької компетентності у здобувачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, за підтримки та сприяння фахівців Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, запроваджено вивчення предмету «Основи інноваційного підприємництва»;

4) забезпечено реалізацію організаційно-методичних заходів щодо створення умов для здобуття професійної освіти, отримання робітничої кваліфікації або додаткової компетенції для всіх категорій населення із урахуванням особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки на базі навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням;

5) здійснення неформального професійного навчання та підвищення рівня кваліфікації для працівників харчових технологій за професіями «Кухар» та «Кондитер» на базі Вищого професійного училища № 33 м. Києва;

6) проведення майстер-класів щодо новітньої організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти здобувачами освіти Вищого професійного училища № 33 м. Києва;

7) започатковано новий формат проведення профорієнтаційних заходів для здобувачів освіти 8-х−11-х класів закладів загальної середньої освіти, зокрема:

− екскурсії на сучасні підприємства в рамках проєкту роботодавців м. Києва «Сучасна профорієнтація школярів»;

− відвідування закладів професійної (професійно-технічної) освіти представниками батьківської громадськості закладів загальної середньої освіти Шевченківського району м. Києва;

8) спільно із представниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти урізноманітнено форми профорієнтації для школярів та запроваджено для популяризації робітничих професій проведення профорієнтаційних тренінгів з використанням сучасних методик;

9) реалізація організаційно-методичних заходів щодо участі 24 педагогічних працівників у проведенні всеукраїнського конкурсу «Учитель року;

10) здійснено моніторинг оцінки роботодавців щодо якості підготовки випускників, з метою вивчення рівня підготовки випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва та ринку праці міста Києва; проведення онлайн-опитування випускників закладів освіти.

09.06.2022

Директор НМК ПТО

у м. Києві                                                                Микола НАТЕСА